ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
168
155
323
36
อบ.2
1,981
1,754
3,735
232
อบ.3
1,854
1,800
3,654
231
รวม อบ.
4,003
3,709
7,712
499
ป.1
2,073
1,891
3,964
243
ป.2
2,162
2,065
4,227
248
ป.3
2,130
2,029
4,159
244
ป.4
2,074
1,986
4,060
236
ป.5
2,177
2,123
4,300
243
ป.6
2,140
2,070
4,210
243
รวมประถม
12,756
12,164
24,920
1,457
ม.1
870
681
1,551
72
ม.2
789
610
1,399
72
ม.3
743
608
1,351
70
รวมมัธยมต้น
2,402
1,899
4,301
214
ม.4
28
34
62
2
ม.5
26
24
50
2
ม.6
16
24
40
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
70
82
152
5
รวมทั้งหมด
19,231
17,854
37,085
2,175
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...