ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
73
61
134
13
อบ.2
1,646
1,557
3,203
218
อบ.3
1,782
1,706
3,488
225
รวม อบ.
3,501
3,324
6,825
456
ป.1
2,108
1,955
4,063
237
ป.2
2,118
1,956
4,074
240
ป.3
2,004
1,832
3,836
236
ป.4
2,021
1,839
3,860
233
ป.5
1,966
1,864
3,830
236
ป.6
1,912
1,793
3,705
234
รวมประถม
12,129
11,239
23,368
1,416
ม.1
915
639
1,554
63
ม.2
849
661
1,510
65
ม.3
819
667
1,486
65
รวมมัธยมต้น
2,583
1,967
4,550
193
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18,213
16,530
34,743
2,065
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...