ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
245
211
456
55
อบ.2
782
743
1,525
149
อบ.3
863
773
1,636
154
รวม อบ.
1,890
1,727
3,617
358
ป.1
960
860
1,820
163
ป.2
960
872
1,832
153
ป.3
1,015
914
1,929
161
ป.4
1,019
895
1,914
159
ป.5
981
878
1,859
158
ป.6
995
908
1,903
158
รวมประถม
5,930
5,327
11,257
952
ม.1
473
386
859
35
ม.2
406
325
731
33
ม.3
386
354
740
33
รวมมัธยมต้น
1,265
1,065
2,330
101
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,085
8,119
17,204
1,411
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...