ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
201
243
444
59
อบ.2
1,526
1,371
2,897
235
อบ.3
1,647
1,550
3,197
233
รวม อบ.
3,374
3,164
6,538
527
ป.1
1,805
1,683
3,488
252
ป.2
1,994
1,888
3,882
253
ป.3
2,047
1,794
3,841
253
ป.4
1,914
1,712
3,626
248
ป.5
1,933
1,771
3,704
253
ป.6
1,982
1,802
3,784
247
รวมประถม
11,675
10,650
22,325
1,506
ม.1
690
539
1,229
62
ม.2
662
501
1,163
61
ม.3
634
513
1,147
62
รวมมัธยมต้น
1,986
1,553
3,539
185
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,035
15,367
32,402
2,218
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...