ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
353
371
724
97
อบ.2
1,280
1,227
2,507
258
อบ.3
1,512
1,415
2,927
265
รวม อบ.
3,145
3,013
6,158
620
ป.1
1,706
1,672
3,378
281
ป.2
1,794
1,659
3,453
283
ป.3
1,866
1,798
3,664
285
ป.4
1,956
2,009
3,965
292
ป.5
2,010
1,826
3,836
287
ป.6
1,996
1,922
3,918
291
รวมประถม
11,328
10,886
22,214
1,719
ม.1
571
415
986
53
ม.2
613
449
1,062
53
ม.3
519
445
964
55
รวมมัธยมต้น
1,703
1,309
3,012
161
ม.4
6
2
8
1
ม.5
7
8
15
1
ม.6
12
8
20
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
25
18
43
3
รวมทั้งหมด
16,201
15,226
31,427
2,503
ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564
Loading...