ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
260
249
509
76
อบ.2
1,320
1,346
2,666
252
อบ.3
1,590
1,475
3,065
269
รวม อบ.
3,170
3,070
6,240
597
ป.1
1,827
1,768
3,595
277
ป.2
1,916
1,936
3,852
281
ป.3
1,983
1,816
3,799
281
ป.4
1,993
1,889
3,882
278
ป.5
2,058
1,905
3,963
282
ป.6
2,135
2,038
4,173
285
รวมประถม
11,912
11,352
23,264
1,684
ม.1
605
497
1,102
56
ม.2
573
416
989
54
ม.3
529
415
944
52
รวมมัธยมต้น
1,707
1,328
3,035
162
ม.4
17
8
25
1
ม.5
7
6
13
1
ม.6
13
6
19
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
37
20
57
3
รวมทั้งหมด
16,826
15,770
32,596
2,446
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...