ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
282
282
564
90
อบ.2
1,319
1,251
2,570
252
อบ.3
1,499
1,518
3,017
260
รวม อบ.
3,100
3,051
6,151
602
ป.1
1,777
1,641
3,418
281
ป.2
1,829
1,785
3,614
283
ป.3
1,940
1,974
3,914
283
ป.4
1,993
1,829
3,822
281
ป.5
2,004
1,897
3,901
284
ป.6
2,059
1,914
3,973
280
รวมประถม
11,602
11,040
22,642
1,692
ม.1
616
455
1,071
53
ม.2
529
459
988
56
ม.3
530
402
932
54
รวมมัธยมต้น
1,675
1,316
2,991
163
ม.4
12
8
20
1
ม.5
13
8
21
1
ม.6
6
5
11
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
31
21
52
3
รวมทั้งหมด
16,408
15,428
31,836
2,460
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...