ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
118
101
219
33
อบ.2
1,249
1,160
2,409
204
อบ.3
1,310
1,187
2,497
204
รวม อบ.
2,677
2,448
5,125
441
ป.1
1,526
1,439
2,965
224
ป.2
1,509
1,349
2,858
217
ป.3
1,484
1,337
2,821
219
ป.4
1,445
1,342
2,787
207
ป.5
1,477
1,313
2,790
206
ป.6
1,484
1,334
2,818
217
รวมประถม
8,925
8,114
17,039
1,290
ม.1
673
581
1,254
56
ม.2
584
529
1,113
54
ม.3
571
544
1,115
56
รวมมัธยมต้น
1,828
1,654
3,482
166
ม.4
57
68
125
5
ม.5
39
75
114
5
ม.6
37
62
99
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
133
205
338
14
รวมทั้งหมด
13,563
12,421
25,984
1,911
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...