ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
60
53
113
18
อบ.2
1,439
1,338
2,777
266
อบ.3
1,457
1,511
2,968
272
รวม อบ.
2,956
2,902
5,858
556
ป.1
1,686
1,636
3,322
288
ป.2
1,791
1,748
3,539
284
ป.3
1,836
1,749
3,585
283
ป.4
1,697
1,671
3,368
280
ป.5
1,731
1,625
3,356
282
ป.6
1,758
1,664
3,422
274
รวมประถม
10,499
10,093
20,592
1,691
ม.1
566
415
981
58
ม.2
520
414
934
57
ม.3
487
442
929
59
รวมมัธยมต้น
1,573
1,271
2,844
174
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15,028
14,266
29,294
2,421
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...