ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
94
63
157
16
อบ.2
1,839
1,681
3,520
233
อบ.3
1,966
1,821
3,787
237
รวม อบ.
3,899
3,565
7,464
486
ป.1
2,509
2,441
4,950
263
ป.2
2,470
2,313
4,783
260
ป.3
2,341
2,195
4,536
254
ป.4
2,383
2,184
4,567
250
ป.5
2,453
2,421
4,874
256
ป.6
2,472
2,311
4,783
257
รวมประถม
14,628
13,865
28,493
1,540
ม.1
701
539
1,240
59
ม.2
673
533
1,206
59
ม.3
619
538
1,157
56
รวมมัธยมต้น
1,993
1,610
3,603
174
ม.4
2
17
19
1
ม.5
12
10
22
1
ม.6
2
7
9
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
16
34
50
3
รวมทั้งหมด
20,536
19,074
39,610
2,203
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...