ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
48
54
102
21
อบ.2
1,386
1,314
2,700
217
อบ.3
1,468
1,355
2,823
219
รวม อบ.
2,902
2,723
5,625
457
ป.1
1,446
1,326
2,772
225
ป.2
1,612
1,377
2,989
228
ป.3
1,534
1,433
2,967
228
ป.4
1,547
1,448
2,995
223
ป.5
1,636
1,505
3,141
230
ป.6
1,630
1,569
3,199
230
รวมประถม
9,405
8,658
18,063
1,364
ม.1
639
511
1,150
57
ม.2
665
506
1,171
55
ม.3
677
520
1,197
57
รวมมัธยมต้น
1,981
1,537
3,518
169
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14,288
12,918
27,206
1,990
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...