ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
1,189
1,133
2,322
205
อบ.3
1,280
1,188
2,468
203
รวม อบ.
2,472
2,327
4,799
409
ป.1
1,394
1,274
2,668
212
ป.2
1,488
1,396
2,884
214
ป.3
1,543
1,395
2,938
211
ป.4
1,459
1,327
2,786
207
ป.5
1,579
1,371
2,950
212
ป.6
1,548
1,412
2,960
211
รวมประถม
9,011
8,175
17,186
1,267
ม.1
595
478
1,073
52
ม.2
606
469
1,075
54
ม.3
555
478
1,033
57
รวมมัธยมต้น
1,756
1,425
3,181
163
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13,239
11,927
25,166
1,839
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...