ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
303
337
640
82
อบ.2
954
875
1,829
149
อบ.3
1,083
997
2,080
160
รวม อบ.
2,340
2,209
4,549
391
ป.1
1,519
1,348
2,867
176
ป.2
1,459
1,305
2,764
174
ป.3
1,426
1,346
2,772
171
ป.4
1,498
1,392
2,890
169
ป.5
1,523
1,438
2,961
171
ป.6
1,567
1,399
2,966
173
รวมประถม
8,992
8,228
17,220
1,034
ม.1
478
323
801
45
ม.2
497
336
833
47
ม.3
466
363
829
46
รวมมัธยมต้น
1,441
1,022
2,463
138
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,773
11,459
24,232
1,563
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...