ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
327
297
624
87
อบ.2
1,372
1,247
2,619
243
อบ.3
1,652
1,621
3,273
255
รวม อบ.
3,351
3,165
6,516
585
ป.1
1,971
1,850
3,821
272
ป.2
1,819
1,751
3,570
272
ป.3
1,934
1,910
3,844
276
ป.4
2,014
1,807
3,821
271
ป.5
2,065
1,907
3,972
268
ป.6
2,211
2,052
4,263
277
รวมประถม
12,014
11,277
23,291
1,636
ม.1
754
553
1,307
74
ม.2
731
602
1,333
70
ม.3
709
553
1,262
75
รวมมัธยมต้น
2,194
1,708
3,902
219
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,559
16,150
33,709
2,440
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...