ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
191
189
380
66
อบ.2
1,551
1,508
3,059
248
อบ.3
1,652
1,580
3,232
253
รวม อบ.
3,394
3,277
6,671
567
ป.1
1,828
1,738
3,566
270
ป.2
1,935
1,883
3,818
274
ป.3
1,987
1,793
3,780
271
ป.4
2,069
1,898
3,967
266
ป.5
2,211
2,041
4,252
277
ป.6
2,252
2,018
4,270
281
รวมประถม
12,282
11,371
23,653
1,639
ม.1
759
612
1,371
70
ม.2
758
583
1,341
74
ม.3
656
545
1,201
73
รวมมัธยมต้น
2,173
1,740
3,913
217
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,849
16,388
34,237
2,423
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...