ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
316
293
609
77
อบ.2
1,370
1,253
2,623
248
อบ.3
1,509
1,275
2,784
253
รวม อบ.
3,195
2,821
6,016
578
ป.1
1,800
1,608
3,408
276
ป.2
2,010
1,920
3,930
283
ป.3
1,994
1,880
3,874
278
ป.4
1,871
1,808
3,679
275
ป.5
1,959
1,962
3,921
279
ป.6
2,009
1,840
3,849
279
รวมประถม
11,643
11,018
22,661
1,670
ม.1
687
489
1,176
69
ม.2
668
481
1,149
69
ม.3
682
508
1,190
73
รวมมัธยมต้น
2,037
1,478
3,515
211
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16,875
15,317
32,192
2,459
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...