ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
32
33
65
11
อบ.2
1,807
1,610
3,417
245
อบ.3
1,892
1,800
3,692
256
รวม อบ.
3,731
3,443
7,174
512
ป.1
2,198
1,958
4,156
264
ป.2
2,249
2,073
4,322
273
ป.3
2,157
1,971
4,128
265
ป.4
2,298
2,104
4,402
266
ป.5
2,275
2,055
4,330
271
ป.6
2,278
2,159
4,437
269
รวมประถม
13,455
12,320
25,775
1,608
ม.1
1,075
833
1,908
75
ม.2
1,058
795
1,853
75
ม.3
1,050
837
1,887
77
รวมมัธยมต้น
3,183
2,465
5,648
227
ม.4
38
45
83
2
ม.5
36
55
91
2
ม.6
42
48
90
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
116
148
264
6
รวมทั้งหมด
20,485
18,376
38,861
2,353
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...