ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
71
56
127
10
อบ.2
1,605
1,393
2,998
215
อบ.3
1,606
1,575
3,181
220
รวม อบ.
3,282
3,024
6,306
445
ป.1
1,641
1,705
3,346
236
ป.2
1,837
1,765
3,602
237
ป.3
1,910
1,793
3,703
238
ป.4
1,835
1,761
3,596
235
ป.5
1,841
1,812
3,653
232
ป.6
1,912
1,868
3,780
234
รวมประถม
10,976
10,704
21,680
1,412
ม.1
733
615
1,348
68
ม.2
748
627
1,375
68
ม.3
706
553
1,259
66
รวมมัธยมต้น
2,187
1,795
3,982
202
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16,445
15,523
31,968
2,059
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...