ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
148
128
276
31
อบ.2
873
791
1,664
138
อบ.3
972
957
1,929
148
รวม อบ.
1,993
1,876
3,869
317
ป.1
1,252
1,207
2,459
161
ป.2
1,298
1,201
2,499
165
ป.3
1,241
1,158
2,399
161
ป.4
1,215
1,136
2,351
158
ป.5
1,284
1,226
2,510
161
ป.6
1,325
1,235
2,560
165
รวมประถม
7,615
7,163
14,778
971
ม.1
394
287
681
40
ม.2
358
313
671
39
ม.3
369
293
662
42
รวมมัธยมต้น
1,121
893
2,014
121
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,729
9,932
20,661
1,409
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...