ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
904
910
1,814
177
อบ.2
1,005
927
1,932
191
รวม อบ.
1,909
1,837
3,746
368
ป.1
1,233
1,125
2,358
191
ป.2
1,203
1,124
2,327
189
ป.3
1,270
1,198
2,468
199
ป.4
1,312
1,234
2,546
199
ป.5
1,369
1,204
2,573
198
ป.6
1,366
1,294
2,660
190
รวมประถม
7,753
7,179
14,932
1,166
ม.1
454
339
793
42
ม.2
433
346
779
42
ม.3
391
328
719
40
รวมมัธยมต้น
1,278
1,013
2,291
124
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,940
10,029
20,969
1,658
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
Loading...