ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
2
อบ.2
321
327
648
83
อบ.3
363
335
698
85
รวม อบ.
690
665
1,355
170
ป.1
515
429
944
108
ป.2
452
420
872
104
ป.3
398
425
823
105
ป.4
446
436
882
105
ป.5
458
405
863
108
ป.6
478
446
924
109
รวมประถม
2,747
2,561
5,308
639
ม.1
118
90
208
12
ม.2
117
100
217
11
ม.3
92
118
210
11
รวมมัธยมต้น
327
308
635
34
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
3,764
3,534
7,298
843
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...