ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
266
231
497
52
อบ.2
1,001
914
1,915
151
อบ.3
1,025
976
2,001
152
รวม อบ.
2,292
2,121
4,413
355
ป.1
1,335
1,178
2,513
169
ป.2
1,309
1,268
2,577
173
ป.3
1,253
1,215
2,468
170
ป.4
1,355
1,242
2,597
174
ป.5
1,391
1,265
2,656
176
ป.6
1,392
1,299
2,691
175
รวมประถม
8,035
7,467
15,502
1,037
ม.1
374
304
678
32
ม.2
341
284
625
33
ม.3
339
328
667
35
รวมมัธยมต้น
1,054
916
1,970
100
ม.4
16
21
37
1
ม.5
11
17
28
1
ม.6
7
9
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
34
47
81
3
รวมทั้งหมด
11,415
10,551
21,966
1,495
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...