ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
19
29
4
อบ.2
802
690
1,492
113
อบ.3
789
786
1,575
112
รวม อบ.
1,601
1,495
3,096
229
ป.1
967
968
1,935
122
ป.2
1,014
925
1,939
116
ป.3
921
913
1,834
118
ป.4
996
854
1,850
120
ป.5
990
887
1,877
117
ป.6
931
943
1,874
117
รวมประถม
5,819
5,490
11,309
710
ม.1
284
257
541
25
ม.2
284
223
507
23
ม.3
245
219
464
23
รวมมัธยมต้น
813
699
1,512
71
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,233
7,684
15,917
1,010
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...