ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
54
32
86
6
อบ.2
775
755
1,530
112
อบ.3
907
902
1,809
113
รวม อบ.
1,736
1,689
3,425
231
ป.1
1,007
926
1,933
119
ป.2
929
914
1,843
119
ป.3
996
844
1,840
118
ป.4
967
879
1,846
116
ป.5
936
937
1,873
120
ป.6
1,028
987
2,015
121
รวมประถม
5,863
5,487
11,350
713
ม.1
284
220
504
22
ม.2
263
224
487
24
ม.3
270
225
495
23
รวมมัธยมต้น
817
669
1,486
69
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,416
7,845
16,261
1,013
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...