ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
74
66
140
22
อบ.2
1,182
1,129
2,311
226
อบ.3
1,240
1,144
2,384
229
รวม อบ.
2,496
2,339
4,835
477
ป.1
1,307
1,286
2,593
235
ป.2
1,475
1,343
2,818
234
ป.3
1,414
1,412
2,826
235
ป.4
1,404
1,312
2,716
233
ป.5
1,480
1,348
2,828
232
ป.6
1,516
1,354
2,870
232
รวมประถม
8,596
8,055
16,651
1,401
ม.1
473
292
765
52
ม.2
417
308
725
50
ม.3
440
308
748
50
รวมมัธยมต้น
1,330
908
2,238
152
ม.4
15
12
27
2
ม.5
7
12
19
2
ม.6
16
14
30
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
38
38
76
6
รวมทั้งหมด
12,460
11,340
23,800
2,036
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...