ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
68
87
155
24
อบ.2
739
764
1,503
160
อบ.3
902
811
1,713
167
รวม อบ.
1,709
1,662
3,371
351
ป.1
942
875
1,817
192
ป.2
972
924
1,896
193
ป.3
1,067
1,034
2,101
203
ป.4
1,118
1,059
2,177
210
ป.5
1,105
966
2,071
197
ป.6
1,070
956
2,026
189
รวมประถม
6,274
5,814
12,088
1,184
ม.1
346
245
591
47
ม.2
336
232
568
41
ม.3
310
246
556
37
รวมมัธยมต้น
992
723
1,715
125
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,975
8,199
17,174
1,660
ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564
Loading...