ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
87
90
177
23
อบ.2
834
750
1,584
141
อบ.3
883
808
1,691
145
รวม อบ.
1,804
1,648
3,452
309
ป.1
979
916
1,895
152
ป.2
1,062
1,009
2,071
156
ป.3
1,113
1,057
2,170
153
ป.4
1,087
960
2,047
154
ป.5
1,070
949
2,019
152
ป.6
1,088
1,017
2,105
152
รวมประถม
6,399
5,908
12,307
919
ม.1
341
229
570
34
ม.2
328
263
591
34
ม.3
335
269
604
34
รวมมัธยมต้น
1,004
761
1,765
102
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,207
8,317
17,524
1,330
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...