ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
82
69
151
16
อบ.2
1,255
1,143
2,398
226
อบ.3
1,280
1,297
2,577
231
รวม อบ.
2,617
2,509
5,126
473
ป.1
1,441
1,443
2,884
240
ป.2
1,622
1,581
3,203
247
ป.3
1,692
1,570
3,262
245
ป.4
1,565
1,404
2,969
246
ป.5
1,616
1,454
3,070
249
ป.6
1,625
1,495
3,120
246
รวมประถม
9,561
8,947
18,508
1,473
ม.1
533
434
967
63
ม.2
588
451
1,039
64
ม.3
530
447
977
66
รวมมัธยมต้น
1,651
1,332
2,983
193
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13,829
12,788
26,617
2,139
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...