ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
23
18
41
3
อบ.2
874
848
1,722
164
อบ.3
1,056
944
2,000
166
รวม อบ.
1,953
1,810
3,763
333
ป.1
1,226
1,162
2,388
188
ป.2
1,343
1,316
2,659
189
ป.3
1,370
1,277
2,647
187
ป.4
1,350
1,250
2,600
188
ป.5
1,399
1,348
2,747
188
ป.6
1,286
1,340
2,626
186
รวมประถม
7,974
7,693
15,667
1,126
ม.1
373
245
618
36
ม.2
305
260
565
37
ม.3
333
220
553
36
รวมมัธยมต้น
1,011
725
1,736
109
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,938
10,228
21,166
1,568
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...