ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
917
880
1,797
164
อบ.3
1,024
904
1,928
167
รวม อบ.
1,941
1,784
3,725
331
ป.1
1,017
929
1,946
171
ป.2
1,069
1,029
2,098
168
ป.3
1,107
1,080
2,187
169
ป.4
1,114
996
2,110
170
ป.5
1,191
1,034
2,225
168
ป.6
1,206
1,072
2,278
168
รวมประถม
6,704
6,140
12,844
1,014
ม.1
508
388
896
55
ม.2
468
384
852
50
ม.3
464
426
890
53
รวมมัธยมต้น
1,440
1,198
2,638
158
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,085
9,122
19,207
1,503
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...