ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
253
307
560
65
อบ.2
1,753
1,729
3,482
263
อบ.3
1,891
1,713
3,604
265
รวม อบ.
3,897
3,749
7,646
593
ป.1
2,199
2,127
4,326
283
ป.2
2,111
2,020
4,131
277
ป.3
2,055
2,026
4,081
278
ป.4
2,144
1,956
4,100
274
ป.5
2,152
1,996
4,148
272
ป.6
2,190
2,006
4,196
271
รวมประถม
12,851
12,131
24,982
1,655
ม.1
975
769
1,744
73
ม.2
946
789
1,735
74
ม.3
799
701
1,500
71
รวมมัธยมต้น
2,720
2,259
4,979
218
ม.4
3
5
8
1
ม.5
4
9
13
1
ม.6
4
9
13
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
11
23
34
3
รวมทั้งหมด
19,479
18,162
37,641
2,469
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...