ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
292
252
544
59
อบ.2
1,606
1,638
3,244
257
อบ.3
1,829
1,797
3,626
264
รวม อบ.
3,727
3,687
7,414
580
ป.1
2,050
1,851
3,901
281
ป.2
2,232
2,163
4,395
282
ป.3
2,171
2,044
4,215
278
ป.4
2,098
2,077
4,175
277
ป.5
2,180
2,011
4,191
279
ป.6
2,188
2,008
4,196
274
รวมประถม
12,919
12,154
25,073
1,671
ม.1
904
736
1,640
73
ม.2
931
771
1,702
75
ม.3
907
749
1,656
73
รวมมัธยมต้น
2,742
2,256
4,998
221
ม.4
8
10
18
1
ม.5
1
6
7
1
ม.6
4
10
14
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
13
26
39
3
รวมทั้งหมด
19,401
18,123
37,524
2,475
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...