ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
114
113
227
15
อบ.2
1,517
1,416
2,933
258
อบ.3
1,709
1,588
3,297
272
รวม อบ.
3,340
3,117
6,457
545
ป.1
1,933
1,844
3,777
283
ป.2
2,088
1,965
4,053
289
ป.3
2,103
2,006
4,109
286
ป.4
2,105
1,925
4,030
283
ป.5
2,055
1,951
4,006
285
ป.6
2,117
2,025
4,142
285
รวมประถม
12,401
11,716
24,117
1,711
ม.1
528
384
912
44
ม.2
497
384
881
46
ม.3
491
370
861
47
รวมมัธยมต้น
1,516
1,138
2,654
137
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,257
15,971
33,228
2,393
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...