ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
127
120
247
16
อบ.2
1,468
1,406
2,874
258
อบ.3
1,574
1,481
3,055
267
รวม อบ.
3,169
3,007
6,176
541
ป.1
1,900
1,750
3,650
275
ป.2
1,959
1,854
3,813
279
ป.3
2,116
1,981
4,097
284
ป.4
2,109
2,006
4,115
283
ป.5
2,128
1,934
4,062
279
ป.6
2,063
1,941
4,004
283
รวมประถม
12,275
11,466
23,741
1,683
ม.1
478
355
833
41
ม.2
497
373
870
45
ม.3
453
376
829
45
รวมมัธยมต้น
1,428
1,104
2,532
131
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16,872
15,577
32,449
2,355
ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564
Loading...