ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
121
92
213
18
อบ.2
573
552
1,125
81
อบ.3
691
603
1,294
83
รวม อบ.
1,385
1,247
2,632
182
ป.1
1,006
926
1,932
101
ป.2
1,013
902
1,915
100
ป.3
1,006
856
1,862
100
ป.4
891
827
1,718
97
ป.5
913
818
1,731
98
ป.6
873
833
1,706
97
รวมประถม
5,702
5,162
10,864
593
ม.1
425
302
727
31
ม.2
328
326
654
29
ม.3
340
265
605
28
รวมมัธยมต้น
1,093
893
1,986
88
ม.4
14
30
44
3
ม.5
32
39
71
3
ม.6
19
25
44
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
65
94
159
9
รวมทั้งหมด
8,245
7,396
15,641
872
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...