ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
16
27
2
อบ.2
588
575
1,163
103
อบ.3
656
608
1,264
103
รวม อบ.
1,255
1,199
2,454
208
ป.1
759
745
1,504
106
ป.2
862
766
1,628
107
ป.3
898
720
1,618
107
ป.4
785
764
1,549
103
ป.5
806
764
1,570
104
ป.6
780
746
1,526
106
รวมประถม
4,890
4,505
9,395
633
ม.1
402
424
826
40
ม.2
383
471
854
39
ม.3
362
417
779
38
รวมมัธยมต้น
1,147
1,312
2,459
117
ม.4
9
28
37
1
ม.5
5
19
24
1
ม.6
7
18
25
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
21
65
86
3
รวมทั้งหมด
7,313
7,081
14,394
961
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...