ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
167
145
312
23
อบ.2
485
486
971
94
อบ.3
572
586
1,158
93
รวม อบ.
1,224
1,217
2,441
210
ป.1
679
629
1,308
98
ป.2
747
670
1,417
100
ป.3
662
670
1,332
100
ป.4
626
642
1,268
99
ป.5
688
599
1,287
97
ป.6
677
578
1,255
97
รวมประถม
4,079
3,788
7,867
591
ม.1
176
119
295
20
ม.2
129
120
249
20
ม.3
145
135
280
21
รวมมัธยมต้น
450
374
824
61
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
5,753
5,379
11,132
862
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...