ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
162
163
325
29
อบ.2
589
536
1,125
104
อบ.3
584
547
1,131
107
รวม อบ.
1,335
1,246
2,581
240
ป.1
671
638
1,309
111
ป.2
737
716
1,453
112
ป.3
741
682
1,423
111
ป.4
662
648
1,310
109
ป.5
666
658
1,324
111
ป.6
643
653
1,296
106
รวมประถม
4,120
3,995
8,115
660
ม.1
300
212
512
33
ม.2
258
179
437
33
ม.3
276
218
494
33
รวมมัธยมต้น
834
609
1,443
99
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
6,289
5,850
12,139
999
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...