ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
314
306
620
70
อบ.3
360
305
665
77
รวม อบ.
674
611
1,285
147
ป.1
357
329
686
78
ป.2
361
377
738
82
ป.3
397
364
761
83
ป.4
393
395
788
86
ป.5
399
383
782
88
ป.6
393
376
769
88
รวมประถม
2,300
2,224
4,524
505
ม.1
97
90
187
10
ม.2
93
69
162
12
ม.3
102
95
197
12
รวมมัธยมต้น
292
254
546
34
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
3,266
3,089
6,355
686
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...