ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
114
110
224
17
อบ.2
744
668
1,412
125
อบ.3
865
770
1,635
138
รวม อบ.
1,723
1,548
3,271
280
ป.1
1,064
998
2,062
169
ป.2
1,135
1,074
2,209
178
ป.3
1,112
988
2,100
168
ป.4
1,039
1,018
2,057
175
ป.5
1,139
997
2,136
170
ป.6
1,116
1,010
2,126
172
รวมประถม
6,605
6,085
12,690
1,032
ม.1
264
259
523
39
ม.2
225
222
447
39
ม.3
254
231
485
41
รวมมัธยมต้น
743
712
1,455
119
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,071
8,345
17,416
1,431
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...