ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
87
95
182
16
อบ.2
336
339
675
74
อบ.3
429
382
811
79
รวม อบ.
852
816
1,668
169
ป.1
524
430
954
86
ป.2
539
504
1,043
88
ป.3
555
518
1,073
87
ป.4
505
487
992
83
ป.5
583
508
1,091
87
ป.6
574
509
1,083
90
รวมประถม
3,280
2,956
6,236
521
ม.1
181
150
331
27
ม.2
196
150
346
25
ม.3
167
136
303
26
รวมมัธยมต้น
544
436
980
78
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
4,676
4,208
8,884
768
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...