ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
281
249
530
57
อบ.2
1,010
956
1,966
161
อบ.3
1,199
1,105
2,304
160
รวม อบ.
2,490
2,310
4,800
378
ป.1
1,433
1,268
2,701
194
ป.2
1,397
1,258
2,655
183
ป.3
1,353
1,223
2,576
176
ป.4
1,293
1,249
2,542
171
ป.5
1,308
1,228
2,536
167
ป.6
1,258
1,123
2,381
169
รวมประถม
8,042
7,349
15,391
1,060
ม.1
552
561
1,113
58
ม.2
535
485
1,020
57
ม.3
506
483
989
57
รวมมัธยมต้น
1,593
1,529
3,122
172
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,125
11,188
23,313
1,610
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...