ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
87
96
183
15
อบ.2
974
935
1,909
150
อบ.3
1,132
941
2,073
151
รวม อบ.
2,193
1,972
4,165
316
ป.1
1,242
1,150
2,392
159
ป.2
1,215
1,211
2,426
156
ป.3
1,158
1,070
2,228
151
ป.4
1,142
1,050
2,192
147
ป.5
1,178
1,005
2,183
149
ป.6
1,129
1,016
2,145
147
รวมประถม
7,064
6,502
13,566
909
ม.1
424
447
871
44
ม.2
414
419
833
46
ม.3
379
401
780
43
รวมมัธยมต้น
1,217
1,267
2,484
133
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,474
9,741
20,215
1,358
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...