ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
102
116
218
32
อบ.2
728
691
1,419
137
อบ.3
812
762
1,574
137
รวม อบ.
1,642
1,569
3,211
306
ป.1
847
846
1,693
146
ป.2
875
824
1,699
139
ป.3
872
779
1,651
140
ป.4
870
725
1,595
138
ป.5
764
751
1,515
135
ป.6
740
740
1,480
132
รวมประถม
4,968
4,665
9,633
830
ม.1
372
308
680
35
ม.2
362
306
668
34
ม.3
332
290
622
35
รวมมัธยมต้น
1,066
904
1,970
104
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
7,676
7,138
14,814
1,240
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...