ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
250
273
523
72
อบ.2
764
769
1,533
193
อบ.3
780
770
1,550
194
รวม อบ.
1,794
1,812
3,606
459
ป.1
945
786
1,731
191
ป.2
871
767
1,638
187
ป.3
831
738
1,569
181
ป.4
869
819
1,688
177
ป.5
963
802
1,765
176
ป.6
931
857
1,788
174
รวมประถม
5,410
4,769
10,179
1,086
ม.1
596
610
1,206
51
ม.2
573
626
1,199
51
ม.3
485
640
1,125
51
รวมมัธยมต้น
1,654
1,876
3,530
153
ม.4
50
92
142
5
ม.5
39
86
125
5
ม.6
19
63
82
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
108
241
349
15
รวมทั้งหมด
8,966
8,698
17,664
1,713
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...