ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
209
225
434
59
อบ.2
784
767
1,551
183
อบ.3
798
676
1,474
182
รวม อบ.
1,791
1,668
3,459
424
ป.1
930
813
1,743
181
ป.2
846
743
1,589
181
ป.3
867
794
1,661
179
ป.4
956
804
1,760
176
ป.5
962
863
1,825
172
ป.6
978
948
1,926
175
รวมประถม
5,539
4,965
10,504
1,064
ม.1
656
652
1,308
53
ม.2
548
664
1,212
52
ม.3
529
630
1,159
50
รวมมัธยมต้น
1,733
1,946
3,679
155
ม.4
51
104
155
5
ม.5
22
65
87
5
ม.6
34
44
78
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
107
213
320
13
รวมทั้งหมด
9,170
8,792
17,962
1,656
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...