ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
249
220
469
67
อบ.2
733
707
1,440
206
อบ.3
775
752
1,527
198
รวม อบ.
1,757
1,679
3,436
471
ป.1
971
901
1,872
219
ป.2
876
738
1,614
207
ป.3
872
772
1,644
204
ป.4
855
749
1,604
199
ป.5
846
819
1,665
196
ป.6
947
795
1,742
190
รวมประถม
5,367
4,774
10,141
1,215
ม.1
567
580
1,147
65
ม.2
535
592
1,127
76
ม.3
516
606
1,122
68
รวมมัธยมต้น
1,618
1,778
3,396
209
ม.4
50
102
152
7
ม.5
32
70
102
6
ม.6
36
81
117
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
118
253
371
19
รวมทั้งหมด
8,860
8,484
17,344
1,914
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...