ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
47
48
95
14
อบ.2
398
435
833
76
อบ.3
436
458
894
82
รวม อบ.
881
941
1,822
172
ป.1
561
460
1,021
85
ป.2
488
494
982
82
ป.3
562
524
1,086
85
ป.4
514
460
974
82
ป.5
557
504
1,061
84
ป.6
533
500
1,033
81
รวมประถม
3,215
2,942
6,157
499
ม.1
189
124
313
18
ม.2
145
118
263
18
ม.3
152
104
256
18
รวมมัธยมต้น
486
346
832
54
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
4,582
4,229
8,811
725
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...