ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
138
96
234
20
อบ.2
771
699
1,470
111
อบ.3
738
688
1,426
112
รวม อบ.
1,647
1,483
3,130
243
ป.1
869
736
1,605
114
ป.2
861
803
1,664
113
ป.3
875
808
1,683
118
ป.4
844
759
1,603
117
ป.5
856
778
1,634
121
ป.6
919
799
1,718
117
รวมประถม
5,224
4,683
9,907
700
ม.1
388
300
688
35
ม.2
355
287
642
34
ม.3
358
266
624
35
รวมมัธยมต้น
1,101
853
1,954
104
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
7,972
7,019
14,991
1,047
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...