ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
52
49
101
7
อบ.2
865
769
1,634
125
อบ.3
973
852
1,825
134
รวม อบ.
1,890
1,670
3,560
266
ป.1
1,105
1,041
2,146
140
ป.2
1,225
1,138
2,363
141
ป.3
1,270
1,116
2,386
141
ป.4
1,155
1,125
2,280
140
ป.5
1,239
1,139
2,378
142
ป.6
1,244
1,091
2,335
144
รวมประถม
7,238
6,650
13,888
848
ม.1
383
316
699
35
ม.2
388
307
695
34
ม.3
378
291
669
34
รวมมัธยมต้น
1,149
914
2,063
103
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,277
9,234
19,511
1,217
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...