ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
212
206
418
38
อบ.2
902
863
1,765
123
อบ.3
997
981
1,978
126
รวม อบ.
2,111
2,050
4,161
287
ป.1
1,181
1,064
2,245
134
ป.2
1,202
1,146
2,348
134
ป.3
1,308
1,235
2,543
136
ป.4
1,191
1,152
2,343
132
ป.5
1,301
1,115
2,416
133
ป.6
1,211
1,199
2,410
134
รวมประถม
7,394
6,911
14,305
803
ม.1
546
398
944
46
ม.2
450
410
860
44
ม.3
484
410
894
46
รวมมัธยมต้น
1,480
1,218
2,698
136
ม.4
10
5
15
1
ม.5
5
9
14
1
ม.6
3
5
8
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
18
19
37
3
รวมทั้งหมด
11,003
10,198
21,201
1,229
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...