ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
191
190
381
42
อบ.2
949
895
1,844
128
อบ.3
1,050
992
2,042
130
รวม อบ.
2,190
2,077
4,267
300
ป.1
1,354
1,240
2,594
138
ป.2
1,203
1,152
2,355
137
ป.3
1,297
1,153
2,450
136
ป.4
1,215
1,202
2,417
138
ป.5
1,270
1,133
2,403
135
ป.6
1,220
1,179
2,399
136
รวมประถม
7,559
7,059
14,618
820
ม.1
539
438
977
43
ม.2
520
429
949
42
ม.3
446
364
810
41
รวมมัธยมต้น
1,505
1,231
2,736
126
ม.4
4
2
6
1
ม.5
5
5
10
1
ม.6
5
1
6
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
14
8
22
3
รวมทั้งหมด
11,268
10,375
21,643
1,249
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...