ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
162
164
326
36
อบ.2
952
942
1,894
125
อบ.3
994
926
1,920
127
รวม อบ.
2,108
2,032
4,140
288
ป.1
1,235
1,154
2,389
134
ป.2
1,311
1,223
2,534
136
ป.3
1,181
1,156
2,337
134
ป.4
1,305
1,113
2,418
133
ป.5
1,208
1,196
2,404
134
ป.6
1,267
1,147
2,414
133
รวมประถม
7,507
6,989
14,496
804
ม.1
469
432
901
43
ม.2
529
437
966
44
ม.3
483
399
882
44
รวมมัธยมต้น
1,481
1,268
2,749
131
ม.4
5
8
13
1
ม.5
3
3
6
1
ม.6
5
5
10
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
13
16
29
3
รวมทั้งหมด
11,109
10,305
21,414
1,226
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...