ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
270
239
509
49
อบ.2
836
840
1,676
132
อบ.3
887
846
1,733
132
รวม อบ.
1,993
1,925
3,918
313
ป.1
992
924
1,916
134
ป.2
1,108
976
2,084
138
ป.3
947
868
1,815
135
ป.4
968
905
1,873
136
ป.5
1,040
930
1,970
135
ป.6
1,046
972
2,018
138
รวมประถม
6,101
5,575
11,676
816
ม.1
647
541
1,188
60
ม.2
555
495
1,050
58
ม.3
530
433
963
57
รวมมัธยมต้น
1,732
1,469
3,201
175
ม.4
134
160
294
12
ม.5
116
109
225
11
ม.6
99
100
199
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
349
369
718
34
รวมทั้งหมด
10,175
9,338
19,513
1,338
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...