ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
385
334
719
80
อบ.2
1,257
1,097
2,354
197
อบ.3
1,285
1,245
2,530
206
รวม อบ.
2,927
2,676
5,603
483
ป.1
1,407
1,291
2,698
209
ป.2
1,567
1,471
3,038
211
ป.3
1,592
1,502
3,094
216
ป.4
1,441
1,394
2,835
215
ป.5
1,510
1,453
2,963
204
ป.6
1,570
1,457
3,027
206
รวมประถม
9,087
8,568
17,655
1,261
ม.1
813
630
1,443
75
ม.2
848
638
1,486
76
ม.3
693
593
1,286
73
รวมมัธยมต้น
2,354
1,861
4,215
224
ม.4
4
6
10
1
ม.5
1
6
7
1
ม.6
2
6
8
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
7
18
25
3
รวมทั้งหมด
14,375
13,123
27,498
1,971
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...