ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
332
329
661
57
อบ.2
1,571
1,496
3,067
202
อบ.3
1,755
1,599
3,354
205
รวม อบ.
3,658
3,424
7,082
464
ป.1
2,095
1,869
3,964
214
ป.2
2,146
1,810
3,956
213
ป.3
2,122
1,926
4,048
218
ป.4
2,019
1,799
3,818
210
ป.5
2,026
1,941
3,967
214
ป.6
2,056
1,758
3,814
210
รวมประถม
12,464
11,103
23,567
1,279
ม.1
650
560
1,210
42
ม.2
625
502
1,127
42
ม.3
534
474
1,008
41
รวมมัธยมต้น
1,809
1,536
3,345
125
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,931
16,063
33,994
1,868
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...