ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
253
194
447
40
อบ.2
1,082
1,013
2,095
153
อบ.3
1,163
1,102
2,265
155
รวม อบ.
2,498
2,309
4,807
348
ป.1
1,275
1,149
2,424
160
ป.2
1,317
1,199
2,516
158
ป.3
1,296
1,166
2,462
158
ป.4
1,196
1,146
2,342
157
ป.5
1,285
1,176
2,461
156
ป.6
1,318
1,238
2,556
161
รวมประถม
7,687
7,074
14,761
950
ม.1
466
290
756
41
ม.2
467
354
821
42
ม.3
428
325
753
41
รวมมัธยมต้น
1,361
969
2,330
124
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,546
10,352
21,898
1,422
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...